Fiskesø

Fiskesø

Fang en fisk i vores Put-and-take fiskesø. Det er selvfølgelig gratis for familier som bor i Jesperhus. Hver familie må fange 3 fisk om dagen.