Truede dyr

Truede dyr

 

LOVGIVNING

 

Der er stramme regler for handlen med truede dyr og formålet med reglerne er kun at tillade bæredygtig handel dvs. at man ikke fjerner flere individer fra bestandene af vilde dyr, end de kan bære.

 

 

CITES-konventionen: Konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, som trådte i kraft 1. juli 1975. Bestemmelserne kaldes også for Washingtonkonventionen. 

 

Arterne er, afhængig af hvor truede de er, opført på liste I, II eller III. Godt 1.000 af arterne er så stærkt truede, at handel med dem er totalt forbudt (liste I). For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel (liste II og III).

 

EU-lovgivning: I Danmark er CITES-bestemmelserne gennemført via en fælles EU-lovgivning, som består af to forordninger. I forordningerne er arterne opført på liste A, B, C og D igen afhængig af, hvor truede arterne er. På en række områder er forordningerne mere vidtgående end de grundlæggende CITES-bestemmelser. Fx omfatter EU's lister flere dyre- og plantearter end konventionens lister.

 

 

I Jesperhus JungleZoo samarbejder vi med danske og udenlandske zoologiske haver, organisationer og institutioner om naturbevarelse.

 

I praksis betyder det et samarbejde om bevarelsen af truede dyrearter. Truede dyrearter er dyr, der findes på lister i lovgivningen om handel med truede dyr og planter. Se boks.

 

Avlssamarbejde

For at bevare truede dyrearter deltager Jesperhus JungleZoo i et intensivt avlssamarbejde gennem internationale avlsprogrammer. Det omfatter bl.a. udveksling af dyr og udveksling af erfaringer med at passe og opdrætte dyr. 

 

Jesperhus JungleZoo er derfor bl.a. medlem af følgende organisationer: 

 

 

EAZA er den europæiske zoo- og akvarieorganisation, som har mere end 320 medlemmer i 35 lande. I EAZAs EEP komité koordineres de europæiske avlsprogrammer for truede dyr. 

 

 

ISIS er et internationalt databasesamarbejde, hvor zoologiske haver verden over udveksler data om dyr i zoologiske haver. Databasen benyttes af over 800 zoologiske haver, akvarier og lignende i mere end 80 lande. 

 

 

DAZA er en forening bestående af 16 af de største zoologiske haver og akvarier i Danmark.