https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/deoh1axm/green-600.png

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for booking af ophold hos Jesperhus Resort ApS


Salgs- og leveringsbetingelserne er en integreret del af aftalen om booking af ophold hos Jesperhus Resort ApS. Du bedes derfor venligst læse handelsbetingelserne igennem, før du afgiver din bestilling af ophold hos Jesperhus Resort ApS.

Forsendelses- og leveringsbetingelser

Ved booking af ophold vil der på skærmen, når bookingen er gennemført, blive forevist en bekræftelse af bookingen. Af denne fremgår opholdets karakteristika og pris. Denne bekræftelse anses efterfølgende for at være kontrakten for købet. Kontrakten kan enten udskrives efter gennemførsel af bookingen og fremsendes ligeledes via e-mail til den e-mailadresse, som oplyses af køber i forbindelse med booking af opholdet.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst til Jesperhus Resort ApS på ankomstdagen og afsluttes på afrejsedagen. Begge disse tidspunkter oplyses i ovennævnte kontrakt.

Vedrører reservationen en af vores faste udlejningsenheder, vil enheden være tilgængelig fra kl. 16:00 på ankomstdagen. Vedrører reservationen en plads til egen campingvogn, telt eller autocamper, vil pladsen være tilgængelig fra kl. 14:00 på ankomstdagen. Ved forsinkelser og/eller udeblivelser efter midnat på ankomstdagen, forbeholder Jesperhus Resort ApS sig retten til at sælge udlejningsenheden til anden side, hvis køber ikke udtrykkeligt har givet Jesperhus Resort ApS besked om senere ankomst.

 

Bestilling & ordrebekræftelse
Når bookingen er indtastet og gennemført, sendes straks en ordrebekræftelse pr. e-mail, til den e-mailadresse, som er angivet ved bestilling af opholdet.

Der er indgået en aftale om booking af ophold, når betaling er gennemført online og kvitteringen for købet vises på skærmen.

Der er til enhver tid muligt at udskrive Handelsbetingelserne, som danner grundlag for den aftale, som køber indgår med Jesperhus Resort ApS i forbindelse med booking af ophold.

Hvis der tastes forkert eller begås en anden fejl i forbindelse med booking af ophold, er køber velkommen til at kontakte Jesperhus Resort ApS, som derefter vil være behjælpelig med at afhjælpe fejlen.

Kontaktoplysninger:

Jesperhus Resort ApS
Legindvej 30
DK-7900 Nykøbing Mors
CVR-nr.: 1026 8893
Tlf.: +45 9670 1400
E-mail: jesperhus@jesperhus.dk

 

Betaling

Bookinger foretaget via hjemmesiden skal forudbetales ved gennemførslen af reservationen.

Alle priser, som er oplyst i Jesperhus Resort ApS online bookingsystem, er inklusive moms og afgifter medmindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Alle betalinger afregnes i danske kroner.

Betaling kan foretages med Dankort, MasterCard Credit, Visa Credit, Visa Debit, Visa Electron, MobilePay, Forbrugsforeningen samt Klarna.

Forudbetaling af bookinger håndteres af en af følgende 2 betalingsgateways:

NETS Easy betalingsmodulet
NETS håndterer alle betalinger og al kortdata. NETS lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udveksling af oplysninger mellem Jesperhus Resort ApS og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure SocketLayer).

QuickPay betalingsmodulet
QuickPay håndterer alle betalinger og al kortdata. QuickPay lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udveksling af oplysninger mellem Jesperhus Resort ApS og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure SocketLayer).

Den fulde betaling for bookinger trækkes, når bestillingen gennemføres.

Ændring af opholdsperiode

Ønsker du at flytte dit ophold til en anden periode, er dette muligt frem til 14 dage før ankomst mod et gebyr.

Vi opkræver et ændringsgebyr på DKK 400,- for ændring af opholdsperioden samt en prisdifference for de(n) nye dato(er).                             

Ændring kan kun finde sted ved at kontakte bookingafdelingen i Jesperhus Resort ApS på telefon +45 9670 1400 eller mail jesperhus@jesperhus.dk

 

Afbestilling og refundering

Alle bookinger er forudbetalte. Ved afbestilling beregnes et afbestillingsgebyr ud fra følgende principper:

Ved afbestilling af ophold mere end 60 dage før ankomst refunderes det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på DKK 700,-

Ved afbestilling af ophold mellem 60 og 30 dage før ankomst refunderes 50% af lejebeløbet. Der beregnes dog som minimum et afbestillingsgebyr på DKK 700,-
Ved afbestilling af ophold mellem 29 og 15 dage før ankomst refunderes 25% af lejebeløbet. Der beregnes dog som minimum et afbestillingsgebyr på DKK 700,-
Ved afbestilling af ophold mellem 14 og 0 dage før ankomst er der ingen refundering.

Bookinger, hvor der er tilføjet en afbestillingsbeskyttelse*, kan annulleres frem til kl. 11:00 dagen før ankomst. Afbestillingsbeskyttelsen dækker fuld refundering af opholdets pris med afbestillingsbeskyttelsens pris fratrukket. Afbestillingsbeskyttelsen gælder fra reservationen er bestilt til kl. 11:00 dagen før check ind. Annulleringer skal foretages ved telefonisk kontakt med bookingafdelingen på telefon +45 9670 1400 i tidsrummet mellem kl. 08.00 – 16.00.

*Køb af afbestillingsbeskyttelse kan fortrydes i op til 3 dage efter aftalens indgåelse. Bestilles afbestillingsbeskyttelse under 14 dage før opholdets start, kan der ikke fortrydes.

Force Majeure
Jesperhus Resort ApS er ikke erstatningsansvarlig på grund af force majeure, hvorved bl.a. forstås: krig eller truende krig, oprør, uroligheder, terroraktiviteter eller trussel om terror, arbejdskonflikt, naturkatastrofe eller atomkatastrofe, epidemier og pandemier, ugunstige vejrforhold, brand og alle lignende begivenheder uden for vores kontrol.

Reklamationer
Såfremt opholdet lider af en mangel, er køber forpligtet til straks at meddele dette til Jesperhus Resort ApS således, at Jesperhus Resort ApS kan fortage afhjælpning af dette. Tilbyder Jesperhus Resort ApS at afhjælpe manglen, kan køber ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for køber. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering. Undlader køber at informere Jesperhus Resort ApS om mangler, er køber ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.

Klage over ophold, kan skal ske via henvendelse til:

Jesperhus Resort ApS
Legindvej 30
DK-7900 Nykøbing Mors
CVR-nr.: 1026 8893
Tlf.: +45 9670 1400
E-mail: jesperhus@jesperhus.dk

 

Det er også muligt at rette henvendelse til:

Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000.
Købelovens mangelregler finder anvendelse.

Sprog

Aftaler om køb af ophold indgås på dansk.

Lovvalg & værneting

Ethvert ophold købt hos Jesperhus ApS er underlagt dansk ret. Enhver tvist om ophold, som involverer Jesperhus ApS, skal indbringes til behandling ved Retten i Holstebro som første instans, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Dette gælder også for salg af ophold til købere, som er bosiddende eller opholder sig i udlandet.

 

Kontakt os

Spørgsmål, kan rettes til Jesperhus Resort ApS på e-mail: jesperhus@jesperhus.dk eller via telefon: +45 9670 1400. 

 

Ikrafttrædelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for bookinger foretaget fra og med den 15. september 2023.

 

Handelsbetingelser for køb af billetter og sæsonkort hos Jesperhus Resort ApS


Salgs- og leveringsbetingelserne er en integreret del af aftalen om køb af billetter og sæsonkort hos Jesperhus Resort ApS. Du bedes derfor venligst læse handelsbetingelserne igennem, før du afgiver din bestilling af billetter og/eller sæsonkort hos Jesperhus Resort ApS.

 

Forsendelses- og leveringsbetingelser

Ved bestilling af billetter og sæsonkort vil der på skærmen, når købet er gennemført, blive forevist en bekræftelse af købet. Af denne fremgår købets karakteristika og pris. Denne bekræftelse anses efterfølgende for at være kontrakten for købet. Kontrakten kan enten udskrives efter gennemførsel af købet og fremsendes ligeledes via e-mail til den e-mailadresse, som oplyses af køber i forbindelse med købet.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst til Jesperhus Resort ApS på besøgsdagen. Dette tidspunkt oplyses i ovennævnte kontrakt samt på billetterne og/eller sæsonkortet.

Bestilling & ordrebekræftelse

Når bestillingen er oprettet og gennemført, sendes straks en ordrebekræftelse pr. e-mail, til den e-mailadresse, der er angivet ved bestilling af opholdet.

Der er indgås en aftale om køb af billetter og/eller sæsonkort, når der klikkes på ”Gennemfør ordre”, betales online og din kvittering for købet vises på skærmen.

Det er til enhver tid muligt at udskrive Handelsbetingelserne, som danner grundlag for den aftale, som køber indgår med Jesperhus Resort ApS i forbindelse med køb af billetter og/eller sæsonkort.

Hvis der tastes forkert eller begås en anden fejl i forbindelse med køb af billetter og/eller sæsonkort, er køber velkommen til at kontakte Jesperhus Resort ApS, som derefter vil være behjælpelig med at afhjælpe fejlen.

Kontaktoplysninger:

Jesperhus Resort ApS
Legindvej 30
DK-7900 Nykøbing Mors
CVR-nr.: 1026 8893
Tlf.: +45 9670 1400
E-mail: jesperhus@jesperhus.dk

 

Betaling

Køb af billetter og sæsonkort forudbetales ved gennemførslen af købet.

Alle priser, som er oplyst i Jesperhus Resort ApS online billetsystem, er inklusive moms og afgifter medmindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Alle betalinger afregnes i danske kroner.

Betaling kan foretages med Dankort, MasterCard Credit, Visa Credit, Visa Debit, Visa Electron, MobilePay, Forbrugsforeningen samt Klarna.

Forudbetaling af billetter og/ eller sæsonkort håndteres af NETS Easy betalingsmodulet. NETS håndterer alle betalinger og al kortdata. NETS lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udveksling af oplysninger mellem Jesperhus Resort ApS og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure SocketLayer).

Den fulde betaling for købet trækkes så snart bestillingen gennemføres.

 

Ændring af billetter og sæsonkort

Ændring af besøgsdatoen er muligt frem til dagen før ankomst, mod et gebyr på DKK 50,- samt en eventuel prisdifference for den nye besøgsdatodato.                             

Ændring kan kun finde sted ved at kontakte bookingafdelingen i Jesperhus Resort ApS på telefon +45 9670 1400 eller mail jesperhus@jesperhus.dk

 

Afbestilling og refundering

Billetter og Sæsonkort, som er købt online, kan ikke refunderes.

 

Sæsonkortregler

Gyldigt sæsonkort skal fremvises for at kunne benytte sæsonkortfordelene.
Sæsonkortfordelene gælder, når salgsstederne og parken er åbne.
Sæsonkortfordelene kan ikke kombineres med andre tilbud eller ombyttes til kontanter.
Der tages forbehold for lukkedage, kapacitet, trykfejl og prisændringer.
Et sæsonkort er personligt og vil blive inddraget ved misbrug.
 

Forbehold

På ekstra travle dage forbeholder Jesperhus Resort ApS sig ret til at lukke parken. Dette vil udelukkende være af sikkerhedsmæssige årsager og dermed i offentlighedens interesse. Billetter købt på forhånd inkl. sæsonkort garanterer ikke adgang til Jesperhus Resort ApS på en bestemt dag. Adgang til Jesperhus Resort ApS sker efter først til mølle-princippet, og vi anbefaler at komme tidligt på dagen. Af sikkerhedshensyn forbeholder vi os desuden ret til at bede gæster forlade parken, ligesom vi forbeholder os ret til at lukke attraktioner og shows uden forudgående varsel.

 

Force Majeure

Jesperhus Resort ApS er ikke erstatningsansvarlig på grund af force majeure, hvorved bl.a. forstås: krig eller truende krig, oprør, uroligheder, terroraktiviteter eller trussel om terror, arbejdskonflikt, naturkatastrofe eller atomkatastrofe, epidemier og pandemier, ugunstige vejrforhold, brand og alle lignende begivenheder uden for vores kontrol.

 

Reklamationer

Såfremt besøget lider af en mangel, er køber forpligtet til straks at meddele dette til Jesperhus Resort ApS således, at Jesperhus Resort ApS kan fortage afhjælpning af dette. Tilbyder Jesperhus Resort ApS at afhjælpe manglen, kan køber ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for køber. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering. Undlader køber at informere Jesperhus Resort ApS om mangler, er køber ikke berettiget til at hæve aftalen eller fordre kompensation herfor.

Klage over ophold, kan skal ske via henvendelse til:

Jesperhus Resort ApS
Legindvej 30
DK-7900 Nykøbing Mors
CVR-nr.: 1026 8893
Tlf.: +45 9670 1400
E-mail: jesperhus@jesperhus.dk

 

Det er også muligt at rette henvendelse til:

Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000.
Købelovens mangelregler finder anvendelse.

 

Sprog

Aftaler om køb af ophold indgås på dansk.

 

Lovvalg & værneting

Ethvert købt hos Jesperhus ApS, er underlagt dansk ret. Enhver tvist om køb af billetter og sæsonkort, som involverer Jesperhus ApS, skal indbringes til behandling ved Retten i Holstebro som første instans, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Dette gælder også for salg af billetter og sæsonkort til købere, som er bosiddende eller opholder sig i udlandet.

 

Kontakt os

Spørgsmål, kan rettes til Jesperhus Resort ApS på e-mail: jesperhus@jesperhus.dk eller via telefon: +45 9670 1400. 

 

Ikrafttrædelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for bestillinger foretaget fra og med den 15. september 2023.

Handelsbetingelser for køb af merchandise og gavekort hos Jesperhus Resort ApS


Salgs- og leveringsbetingelserne er en integreret del af aftalen om køb af merchandise og gavekort hos Jesperhus Resort ApS. Du bedes derfor venligst læse handelsbetingelserne igennem, før du afgiver din bestilling af merchandise og/eller gavekort hos Jesperhus Resort ApS.

 

Forsendelses- og leveringsbetingelser

Ved køb af merchandise og gavekort vil der på skærmen, når købet er gennemført, blive forevist en bekræftelse af købet. Af denne fremgår købets karakteristika og pris. Denne bekræftelse anses efterfølgende for at være kontrakten for købet. Kontrakten kan enten udskrives efter gennemførsel af købet og fremsendes ligeledes via e-mail til den e-mailadresse, som oplyses af køber i forbindelse med bestillingen.

Levering af det bestilte produkt sker ved aflevering af produktet til den adresse, som er angivet ved afgivelsen af bestillingen.

 

Bestilling & ordrebekræftelse

Når bestillingen er indtastet og gennemført, sendes straks en ordrebekræftelse pr. e-mail, til den e-mailadresse, som er angivet ved bestilling af opholdet.

Der er indgås en aftale om køb af merchandise og/eller gavekort, når bestillingen gennemføres med online betaling samt kvittering for købet fremvises på skærmen.

Det er til enhver tid muligt at udskrive Handelsbetingelserne, som danner grundlag for den aftale, som køber indgår med Jesperhus Resort ApS i forbindelse med køb af merchandise og/eller gavekort.

Hvis der tastes forkert eller begås en anden fejl i forbindelse med køb af merchandise og/eller gavekort, er køber velkommen til at kontakte Jesperhus Resort ApS, som derefter vil være behjælpelig med at afhjælpe fejlen.

Kontaktoplysninger:

Jesperhus Resort ApS
Legindvej 30
DK-7900 Nykøbing Mors
CVR-nr.: 1026 8893
Tlf.: +45 9670 1400
E-mail: jesperhus@jesperhus.dk

 

Betaling

Betaling for køb af merchandise og gavekort sker, når produktet er pakket og lagt klar til afsendelse.

Alle priser, som er oplyst i Jesperhus Resort ApS webshop, er inklusive moms og afgifter medmindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Der tillægges et leveringsgebyr på alle ordre fortaget via webshoppen. Gebyret fremgår inden købet afsluttes og gennemføres. Alle betalinger afregnes i danske kroner.

Betaling kan foretages med Dankort, MasterCard Credit, Visa Credit, Visa Debit, Visa Electron, MobilePay, Forbrugsforeningen samt Riverty.

Betaling håndteres af QuickPay betalingsmodulet. QuickPay håndterer alle betalinger og al kortdata. QuickPay lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udveksling af oplysninger mellem Jesperhus Resort ApS og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure SocketLayer).

Det fulde beløb trækkes, når produktet er pakket og lagt klar til afsendelse.

 

Fortrydelsesret

Køber kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter varen er modtaget.

Sendes varen retur til Jesperhus Resort ApS inden for 14 fra modtagelsen skal køber give Jesperhus Resort besked om, at der gøres brug af fortrydelsesretten. Meddelelsen skal gives via e-mail på e-mailadressen jesperhus@jesperhus.dk med tydelig henvisning til at der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten samt ordrenummeret for den pågældende ordre.

Returvarer skal sendes til:

Jesperhus Resort ApS
Legindvej 30
7900 Nykøbing Mors
Køber står selv for køb og betaling af porto i forbindelse med returneringen.

 

Varens stand ved returnering

Køberen hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art egenskaber og den måde den fungere på.

 

Gyldighed gavekort

Gavekort til Jesperhus Resort ApS er gyldige 3 år fra udstedelsesdatoen.

 

Force Majeure

Jesperhus Resort ApS er ikke erstatningsansvarlig på grund af force majeure, hvorved bl.a. forstås: krig eller truende krig, oprør, uroligheder, terroraktiviteter eller trussel om terror, arbejdskonflikt, naturkatastrofe eller atomkatastrofe, epidemier og pandemier, ugunstige vejrforhold, brand og alle lignende begivenheder uden for vores kontrol.

 

Reklamationer

Såfremt det købte produkt lider af en mangel, er køber forpligtet til straks at meddele dette til Jesperhus Resort ApS således, at Jesperhus Resort ApS kan fortage afhjælpning af dette. Tilbyder Jesperhus Resort ApS at afhjælpe manglen, kan køber ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for køber. Undlader køber at informere Jesperhus Resort ApS om mangler, er køber ikke berettiget til at hæve aftalen eller fordre kompensation herfor.

Klage over ophold, kan skal ske via henvendelse til:

Jesperhus Resort ApS
Legindvej 30
DK-7900 Nykøbing Mors
CVR-nr.: 1026 8893
Tlf.: +45 9670 1400
E-mail: jesperhus@jesperhus.dk

 

Det er også muligt at rette henvendelse til:

Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000.
 Købelovens mangelregler finder anvendelse.

 

Sprog

Aftaler om køb af ophold indgås på dansk.

 

Lovvalg & værneting

Ethvert købt hos Jesperhus ApS, er underlagt dansk ret. Enhver tvist om køb af merchandise og gavekort, som involverer Jesperhus ApS, skal indbringes til behandling ved Retten i Holstebro som første instans, medmindre præceptiv lovgivning bestemmer andet. Dette gælder også for salg af merchandise og gavekort til købere, som er bosiddende eller opholder sig i udlandet.

 

Kontakt os

Spørgsmål, kan rettes til Jesperhus Resort ApS på e-mail: jesperhus@jesperhus.dk eller via telefon: +45 9670 1400. 

 

Ikrafttrædelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for bookinger foretaget fra og med den 15. september 2023.

https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/4nfd3iyp/4.jpg

Sjov for alle

Oplevelser venter for hele familien under et ophold i Jesperhus. Vi har et helt særligt fokus på, at ferien skal være en fest for børn og deres forældre. 

Læs mere
https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/bpzfalrz/dinocamp_2023_01_1920px.jpeg
Tilmeld nyhedsbrev

Modtag nyheder og gode tilbud i vores nyhedsbrev.

Tilmeld
https://res.cloudinary.com/jesperhus/image/upload/f_auto/media-staging/0pmjio01/stone-50.png

Jesperhus - ferie for børn og deres forældre

Footer