Skip to the content

Rødhalet kæmpegurami

Rødhalet kæmpegurami (Osphronemus laticlavius - Giant red tail gourami)

Kan leve uden vand

Rødhalet kæmpegurami kommer fra Sydøstasien, hvor den lever i fersk- og brakvand i søer, floder, sumpe og oversvømmede skovområder. Steder hvor iltforholdene tit kan være dårlige. Ud over gællerne har den derfor et ekstra åndedrætsorgan, som kaldes en ”labyrint”.

”Labyrinten” sidder ovenover gællerne, og fisken kan ved at sluge luft gennem munden få ilt til labyrinten og derfra over i blodet. Rødhalet kæmpegurami kan dermed overleve i iltfattigt vand og sågar helt uden vand i perioder.

Hos Rødhalet kæmpegurami er det hannen, der passer afkommet, når hunnen har lagt æggene. Hannen forbereder familieforøgelsen ved at bygge en stor rede af græs og rødder. Hunnen lægger herefter sine æg i nærheden af reden, og hannen transporterer herefter æggene op i reden. Hannen passer æggene og efterfølgende ungerne alene i 2-3 uger.  

Levested: Sydøstarien.

Føde: Alger, orm, krebsdyr mv.

Unger: Mange tusinde æg.

Størrelse: 50 cm.

Ferie for børn i

Jesperhus

Hvis du leder efter et sandt ferieparadis for store og små, så book din næste ferie hos Jesperhus. Mange vellykkede sæsoner har klædt os på til at give børnefamilier en oplevelse, de sent glemmer.