Skip to the content

Om Jesperhus JungleZoo

En Jungle, hvor alle dyr går frit

I Jesperhus JungleZoo prioriterer vi dyrenes trivsel allerhøjest. Derfor har vi valgt at slippe dyrene fri i de ca. 3.000 m2 store haller, hvor de kan færdes frit i én stor fælles Jungle uden at tage hensyn til hvilken verdensdel, de enkelte arter oprindeligt kommer fra. Vi har valgt den løsning for netop at give dyrene så meget plads som overhovedet muligt. Dyr trives nemlig bedst, hvis de har mulighed for at udvise deres naturlige adfærd. Det kan for eksempel være leg, nærkontakt, fødeindsamling, hvile, jagt- og yngleadfærd. Det kræver plads i et miljø, der er så tæt som muligt på den natur, dyret oprindeligt kommer fra.

Naturbevarelse

I Jesperhus JungleZoo bidrager vi til naturbevarelsen igennem samarbejde med danske og udenlandske zoologiske haver, organisationer og institutioner om internationale avlsprogrammer for truede dyr.  I praksis betyder det udveksling af dyr til avl men også udveksling af erfaringer med at passe og opdrætte dyr, så de trives i zoo. 

 

Biodiversitet

Naturbevarelse hænger uløseligt sammen med ønsket om en høj biodiversitet. En natur med en høj biodiversitet betyder en meget forskelligartet natur med mange forskellige arter af dyr, planter og mikroorganismer.

Hvorfor er det vigtigt, at biodiversiteten er så høj som muligt?

 • Høj biodiversitet øger stabiliteten af alle økosystemer og dermed også jordklodens stabilitet, så den er mere modstandsdygtig overfor naturkatastrofer som fx oversvømmelse og tørke.
 • Vores nytteafgrøder stammer fra den vilde natur, og i forædlingen af afgøderne har vi normalt udnyttet de vilde slægtninges genbanker, dvs. egenskaber.
 • Vilde organismer indeholder mængder af stoffer, der kan anvendes som fx medicin. Hvis vi forringer jordklodens biodiversitet og dermed genbank (egenskaber), forringer vi også vores muligheder for at bekæmpe fx sygdomme i fremtiden.

Hvad truer biodiversiteten?

 • Mangel på plads – befolkningstallet stiger – naturområder forsvinder til fordel for byer, veje osv.
 • Klimaændringer
 • Overfiskning
 • Skovrydning til fx fødevareproduktion og byggematerialer
 • Forurening med fx næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer
 • Dræning af vådområder til fødevareproduktion
 • Invasive arter

Samarbejde

Viden om dyr er altafgørende for at sikre dyrs trivsel og bidrage til truede arters overlevelse. Jesperhus JungleZoo samarbejder derfor løbende med Århus og Københavns Universitet i forbindelse forskningsprojekter om blandt andet dyreadfærd, - velfærd og -sygdomme.

Godkendt Zoologisk anlæg

Fødevarestyrelsen godkender zoologiske haver og fører en gang årligt tilsyn med at reglerne overholdes af zoo. Kravene til godkendelse drejer sig om indretning og drift af zoo samt krav om, at der til zoo er tilknyttet en tilsynsførende dyrlæge. Derudover er der regler om sygdomsovervågning, til- og fraførsel af dyr og håndtering af gødning. 

Godkendelsesnummer for Jesperhus Blomsterpark ApS (JungleZoo): DK-Z-0001001.

Tilsynsførende dyrlæge: 
Morsø Dyreklinik v. Marianne Klitgaard
Østermøllevej 11, 7900 Nykøbing

Fødevarestyrelsen:
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup

Klimaet i regnskoven er varmt og fugtigt hele året, hvilket betyder at planterne kan vokse året rundt. Dette giver en høj produktivitet, som giver mulighed for flere individer.

Den tropiske regnskov er meget gammel – ofte over 60 millioner år og dermed er den verdens ældste skov. Jo ældre et økosystem er, jo længere tid har arterne haft til at specialisere sig og udvikle deres helt specielle livsformer og krav til miljøet.

Høj temperatur giver høj mutationsrate og mulighed for korte livscykler, hvilket fremmer tilpasning til miljøet og artsdannelsen.

Den tropiske regnskov dækker et større sammenhængende areal end andre klimabælter. Et stort sammenhængende areal giver også plads til de meget pladskrævende arter.

Den tropiske regnskov er placeret, hvor landskabet er meget forskelligartet. Bjergkæder, bjergtoppe, lavland, kystskrænter, søer og floder kan være fysiske elementer, hvor regnskoven er. Den fysiske forskellighed øger artsdiversiteten, da det giver mulighed for langt flere forskellige miljøforhold og dermed nicher, hvor arterne kan specialisere sig.

Jungle eller Regnskov?

Jungle og regnskov findes de samme steder i verden og udtrykkene anvendes ofte i flæng. Men der er forskel på de to naturtyper!

 • En regnskov en skov, som har et meget tykt tag af høje træer på 60-120 m, hvilket gør det vanskeligt for lys at trænge igennem til skovbunden. Manglen på lys gør det svært for planter at vokse og blomstre i skovbunden, og man kan derfor relativ nemt gå omkring i en regnskov.
 • En jungle derimod vil have et mindre tæt tag af lavere træer i forhold til regnskoven, men til gengæld en noget tykkere underskov af planter i skovbunden. Forskellen skyldes, at den mindre tætte top giver mere lys ved skovbunden og derfor en større plantevækst, som gør junglen ufremkommelig.
 • En regnskov kan udvikle sig til en jungle, hvis en del af regnskovens største træer forsvinder. Derved vil mere lys trænge ned i skovbunden, og vegetationen i skovbunden vil blive større.
 • En meget stor del af dyre- og plantelivet i regnskoven er tilknyttet livet i trætoppene, og derfor er artsrigdommen (artsdiversiteten) i regnskoven også relativ større end i junglen. 

Gå aldrig glip af noget!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få gode tilbud, spændende nyheder og arrangementer, direkte i din indbakke.
 

Sjov for alle

Hos Jesperhus har vi altid masser af aktiviteter for alle aldre og interesser. Se aktivitetsplanen og find noget der passer lige til jer.

Jesperhus

Legindvej 30
7900 Nykøbing Mors
Danmark
Tlf. 9670 1400

Ferie for børn i

Jesperhus

Hvis du leder efter et sandt ferieparadis for store og små, så book din næste ferie hos Jesperhus. Mange vellykkede sæsoner har klædt os på til at give børnefamilier en oplevelse, de sent glemmer.